รู้หรือไม่ : ในอดีต เมื่อใดเห็นต้นลำพูที่ระยิบระยับไปด้วยแสงหิ่งห้อย

หมวดหมู่ , 20 ธันวาคม 66

รู้หรือไม่ : ในอดีต เมื่อใดเห็นต้นลำพูที่ระยิบระยับไปด้วยแสงหิ่งห้อย

ต่างเป็นที่รู้กันว่า "ได้เดินทางมาถึงย่านคลองรอบกรุงทางเหนือที่ถูกขนานนามว่า“คลองบางลำพู”"

วันนี้ แม้ภาพต้นลำพูกับหิ่งห้อยจะค่อยๆ เลือนหายไปตามกาลเวลา

แต่ “ต้นลำพู” ยังคงเป็นตัวแทนของย่านแห่งนี้

ความเปลี่ยนแปลงของย่าน

สะท้อนผ่านการเปลี่ยนแปลงของต้นลำพู

ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวที่กำลังจะถูกเล่าขานในเทศกาล

“เสน่ห์บางลำพู“

เรียนรู้เรื่องราว "ต้นลำพู" และ "บางลำพู" ได้ที่ แฟนเพจ เสน่ห์บางลำพู

สนใจกิจกรรมดีๆ และน่าสนใจ ของไกด์เด็กบางลำพู ติดตามได้ที่ ศูนย์เรียนรู้เสน่ห์บางลำพู

.

#เทศกาลเสน่ห์บางลำพู #ถนนเด็กเดิน

#เสน่ห์บางลำพู #บางลำพู #พาเที่ยวบางลำพู

.

และติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้ที่

.

Official Web : http://artculture4health.com/

Facebook : https://www.facebook.com/artculture4h

Youtube แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ : http://bit.ly/3YVFSl5

Instagram : https://www.instagram.com/artculture4health/

Twitter : https://twitter.com/art_culture4h

Tiktok : https://www.tiktok.com/@artculture4health

และที่

Official Web : www.artculture4health.com/pun

Facebook : https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram : https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter : https://twitter.com/PunSilpPunSook

Tiktok : https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]