วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 20 ธันวาคม 66

16 ธันวาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกัน

National Barbie and Barney Backlash Day หรือวันฟันเฟืองบาร์บี้และบาร์นีย์แห่งชาติ

วันฟันเฟืองบาร์บี้และบาร์นีย์แห่งชาติก่อตั้งโดยโธมัสและรูธ รอยแห่งเวลแคท จุดประสงค์ของการก่อตั้งวันนี้คือเพื่อให้ผู้ปกครอง ครู และพนักงานรับเลี้ยงเด็กได้พักจากบทเพลงและการเล่าเรื่องที่สร้างสรรค์ แล้วให้เวลาเด็ก ๆเล่นและสร้างสรรค์

Day Of Reconciliation หรือวันแห่งการปรองดอง

วันแห่งการปรองดองถูกสร้างขึ้นเพื่อทำเครื่องหมายการสิ้นสุดของการแบ่งแยกสีผิว วันดังกล่าวจึงมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จุดประสงค์ของวันนี้คือเพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ทั่วประเทศ เหตุผลที่เลือกวันนี้ก็เพราะว่ามีความสำคัญต่อทั้งวัฒนธรรมแอฟริกันและแอฟริกันเนอร์รัฐบาลเลือกวันที่ที่จะมีความหมายสำหรับทั้งสองกลุ่มชาติพันธุ์โดยเจตนาเพื่อสร้างความสามัคคีทางเชื้อชาติ

Stupid Toy Day หรือวันของเล่นโง่ ๆ

วันของเล่นโง่ ๆ เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2017 โดยได้รับแรงบันดาลใจและความคิดถึงซึ่งมักเข้ามาในความคิดและจิตใจของผู้ใหญ่ในช่วงคริสต์มาสผู้ปกครองที่กำลังซื้อของเล่นให้ลูกๆ หรือผู้ใหญ่ที่กำลังคิดย้อนกลับไป สามารถใช้ Stupid Toy Day เป็นโอกาสที่จะสนุกสนานและจดจำช่วงเวลาดี ๆ

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Official Web : www.artculture4health.com/pun

Facebook : https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram : https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter : https://twitter.com/PunSilpPunSook

Tiktok : https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

#ปันศิลป์ปันสุข #วันน่ารู้ #day #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพสสส

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]