วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 20 ธันวาคม 66

17 ธันวาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกัน

Wright Brothers Day หรือวันพี่น้องไรต์

เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2502 ประธานาธิบดีดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์ได้ประกาศวันครบรอบการบินครั้งแรกของไรท์ ฟลายเออร์ในปี พ.ศ. 2446 ให้เป็นวันหยุดที่กำหนดไว้ (เป็นวันรำลึกในปฏิทินของรัฐบาล แต่ในทางเทคนิคแล้วไม่ใช่วันหยุดราชการ) มีการสังเกตทุกปีนับตั้งแต่เวลานั้น ทั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่การทดลองบุกเบิกของ Wright

National Maple Syrup Day หรือวันน้ำเชื่อมเมเปิ้ลแห่งชาติ

วันน้ำเชื่อมเมเปิ้ลแห่งชาติถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองสารอำพันที่ผู้คนต่างรู้จักและชื่นชอบน้ำเชื่อมเมเปิ้ลส่วนใหญ่ที่คนส่วนใหญ่พบทุกวันนี้ผลิตในแคนาดาเกือบทุกครั้ง แม้แต่สหรัฐอเมริกาก็มีพื้นที่ผลิตน้ำเชื่อมเมเปิ้ลเป็นของตัวเองซึ่งส่วนใหญ่ล้อมรอบรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น เวอร์มอนต์แต่ยังรวมถึงรัฐทางตอนเหนืออื่น ๆ เช่น มิชิแกนด้วย

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Official Web : www.artculture4health.com/pun

Facebook : https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram : https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter : https://twitter.com/PunSilpPunSook

Tiktok : https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

#ปันศิลป์ปันสุข #วันน่ารู้ #day #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพสสส

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]