วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 20 ธันวาคม 66

18 ธันวาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกัน

Bake Cookies Day หรือวันอบคุกกี้

วัน Bake Cookies Day เกิดขึ้นในช่วงกลางเทศกาลวันหยุดคุกกี้มาถึงอเมริกาในศตวรรษที่ 17 แม้ว่าคำนี้จะมาถึงอเมริกาในเวลาต่อมามากโดยที่ชาวดัตช์ใช้รูปแบบดั้งเดิมของคำว่า "koekje" ซึ่งแปลว่า"เค้กชิ้นเล็ก ๆ" ในไม่ช้าคำนี้ก็ถูกย่อให้เหลือเพียง "คุกกี้" แม้ว่าคุกกี้เองก็ดูเหมือนจะมีอายุย้อนกลับไปถึงศตวรรษที่ 7 เปอร์เซีย! ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอาหารเหล่านี้ก็กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่มีความหลากหลาย รสชาติและสไตล์มากกว่าที่คุณจะจินตนาการได้

National Roast Suckling Pig Day หรือวันหมูหันแห่งชาติ

ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นผู้ก่อตั้งวันหมูหันแห่งชาติ แต่ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใคร พวกเขาก็เลือกทานอาหารดี ๆ สักวันหนึ่งสำหรับพวกเราที่ไม่รู้ว่าหมูหันคืออะไรนี่คือคำจำกัดความพื้นฐานของมัน หมูดูดนมคือลูกหมูที่กินนมแม่ในบริบทการทำอาหาร สุกรดูดนมจะถูกฆ่าที่มีอายุระหว่างสองถึงหกสัปดาห์ มักปรุงสุกทั้งตัวและมักคั่วในอาหารต่าง ๆ

International Migrants Day หรือวันแรงงานข้ามชาติสากล

วันแรงงานข้ามชาติสากล (International Migrants Day)เป็นวันสากลที่ดูแลในวันที่ 18 ธันวาคม ให้เป็นวันแรงงานข้ามชาติสากล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2543 หลังจากพิจารณาถึงจำนวนผู้อพยพย้ายถิ่นจำนวนมากและเพิ่มมากขึ้นในโลก เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2533 สมัชชาใหญ่ได้รับรองอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัว

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Official Web : www.artculture4health.com/pun

Facebook : https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram : https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter : https://twitter.com/PunSilpPunSook

Tiktok : https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

#ปันศิลป์ปันสุข #วันน่ารู้ #day #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพสสส

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]