วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 26 ธันวาคม 66

22 ธันวาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกัน

Mathematics Day หรือวันคณิตศาสตร์

วันที่มีต้นกำเนิดในอินเดีย มีศูนย์กลางอยู่ที่ชายคนหนึ่งโดยเฉพาะ เหตุผลที่กำหนดให้วันคณิตศาสตร์ตรงกับ วันที่ 22 ธันวาคม ก็เนื่องมาจากเป็นวันเกิดของศรีนิวาสะรามานุจัน นักคณิตศาสตร์ที่ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดของประเทศ รามานุจันเป็นอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ระดับสูงสุด เกิดในปี 1887 และใช้ชีวิตภายใต้การปกครองของอังกฤษในอินเดีย

National Date Nut Bread Day หรือวันขนมปังถั่วอินทผาลัมแห่งชาติ

สูตรขนมปังอินทผาลัมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ดูเหมือนจะย้อนกลับไปในทศวรรษ 1930 แต่ขนมปังผลไม้ยังเป็นที่รู้จักในศตวรรษก่อน ๆ และในหลายส่วนของโลกสูตรขนมปังอินทผาลัมที่บันทึกไว้เป็นครั้งแรกนี้มีต้นกำเนิดในสหราชอาณาจักรเมื่อปี 1939และกลายเป็นเมนูโปรดอย่างรวดเร็วในฤดูหนาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันหยุด เช่น คริสต์มาสหรือปีใหม่

Forefathers’ Day หรือวันบรรพบุรุษ

วันบรรพบุรุษออกแบบมาเพื่อรำลึกถึงการมาถึงของบรรพบุรุษผู้แสวงบุญในพื้นที่แมสซาชูเซตส์ของเมืองพลีมัท เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม ปี 1620 แต่การถือวันดังกล่าวเริ่มเกิดขึ้นในภายหลังในปี 1769

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Official Web : www.artculture4health.com/pun

Facebook : https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram : https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter : https://twitter.com/PunSilpPunSook

Tiktok : https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

#ปันศิลป์ปันสุข #วันน่ารู้ #day #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพสสส

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]