วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 26 ธันวาคม 66

23 ธันวาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกัน

National Roots Day หรือวันรากเหง้าแห่งชาติ

วันรากเหง้าแห่งชาติ การสำรวจประวัติครอบครัวเผยให้เห็นพรมอันยาวนานของอดีตซึ่งเชื่อมโยงบุคคลต่าง ๆ เข้ากับประเพณีและเรื่องราวที่หล่อหลอมอัตลักษณ์ของพวกเขา วันนี้จะตรงกับช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสจึงแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและความหมายองค์ครอบครัวในช่วงเวลาดังกล่าวโดยเฉพาะโดยปกติแล้ววันหยุดจะใช้เวลากับครอบครัวทุกประเภท ดังนั้น จึงเป็นเรื่องเหมาะสมที่จะเฉลิมฉลองวันหยุดให้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันวันรากเหง้าแห่งชาติได้รับการเฉลิมฉลองมาเป็นเวลากว่า 40 ปีแล้ว

A Blue Christmas

โดยปกติคริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความสุข มีการจัดตกแต่ง งานปาร์ตี้มอบของขวัญ มีคนจำนวนไม่น้อยที่ตระหนักว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในช่วงเทศกาลวันหยุดเพื่อปกป้องผู้คนให้ปลอดภัย Blue Christmas เป็นวันหยุดที่อุทิศให้กับผู้ที่ทำงานในสาขานั้นโดยเฉพาะ โดยเปิดโอกาสให้พวกเขาได้รับการขอบคุณสำหรับการบริการของพวกเขาและเฉลิมฉลองคริสต์มาสในแบบของพวกเขาเอง

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Official Web : www.artculture4health.com/pun

Facebook : https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram : https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter : https://twitter.com/PunSilpPunSook

Tiktok : https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

#ปันศิลป์ปันสุข #วันน่ารู้ #day #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพสสส

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]