วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 26 ธันวาคม 66

24 ธันวาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกัน

National Eggnog Day หรือวันพันช์นมไข่

Eggnog ในอดีตรู้จักกันในชื่อพันช์นมหรือพันช์นมไข่เราทุกคนคงรู้จักเครื่องดื่มยอดนิยมในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้ซึ่งมีขายเฉพาะในร้านค้าในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมเท่านั้น มันเป็นไข่! ไม่ว่าเราจะซื้อมันในร้านค้าเพื่อให้ทั้งครอบครัวได้ดื่มสักแก้วหรือทำเอง Eggnog ก็เป็นเครื่องดื่มหลักสำหรับเทศกาลคริสต์มาสมาโดยตลอด คำถามที่แท้จริงคือ Eggnog มาจากไหน และเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ? นั่นคือสิ่งที่เป็นวัน Eggnog แห่งชาติ!

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Official Web : www.artculture4health.com/pun

Facebook : https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram : https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter : https://twitter.com/PunSilpPunSook

Tiktok : https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

#ปันศิลป์ปันสุข #วันน่ารู้ #day #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพสสส


Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]