วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 26 ธันวาคม 66

25 ธันวาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกัน

National Pumpkin Pie Day หรือวันพายฟักทองแห่งชา

วันพายฟักทองแห่งชาติ เฉลิมฉลองพายฟักทองเป็นที่ชื่นชอบระดับชาติในสหรัฐอเมริกา พายฟักทองเป็นขนมหวานแบบดั้งเดิมของอเมริกาเหนือ ซึ่งรับประทานในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและต้นฤดูหนาว โดยเฉพาะในวันขอบคุณพระเจ้าและคริสต์มาสที่จริงแล้ว วันหยุดทั้งสองนี้เป็นวันที่ชาวอเมริกันส่วนใหญ่กินพายฟักทอง

Christmas Day หรือวันคริสต์มาส

วันคริสต์มาสจัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดที่ระลึกถึงการประสูติของพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ถึงเวลาแล้วที่คริสเตียนทั่วโลกจะมารวมตัวกันและเฉลิมฉลองพระเยซูและข่าวสารแห่งความรัก สันติสุข และการไถ่บาปที่พระองค์นำมา

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Official Web : www.artculture4health.com/pun

Facebook : https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram : https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter : https://twitter.com/PunSilpPunSook

Tiktok : https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

#ปันศิลป์ปันสุข #วันน่ารู้ #day #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพสสส

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]