วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 19 มกราคม 67

28 ธันวาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกัน

National Chocolate Candy Day หรือวันช็อกโกแลต

วันช็อกโกแลตมีประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปประมาณ 4,000 ปีถึงเมโสโปเตเมียโบราณ แม้ว่าเดิมทีมันถูกใช้เป็นเครื่องดื่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาโรคและพิธีกรรม แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาช็อกโกแลตได้พัฒนาจากสารที่มีรสขมสำหรับดื่มมาเป็นลูกอมแข็งที่มีรสหวานที่ทำจากนมในปี ค.ศ. 1828Coenraad Johannes Van Houten นักประดิษฐ์และนักเคมีชาวดัตช์ ได้ค้นพบวิธีการผลิตช็อกโกแลตในรูปแบบของแข็งแทนที่จะเป็นเพียงเครื่องดื่มและหลังจากทำช็อกโกแลตแท่งแข็งแล้ว ในที่สุดช็อกโกแลตก็กลายเป็นขนมประเภทสร้างสรรค์ทุกประเภทในที่สุด

 

National Call a Friend Day หรือวันโทรหาเพื่อนแห่งชาติ

วันโทรหาเพื่อนแห่งชาติเป็นเวลาที่จะติดต่อกับเพื่อนทางโทรศัพท์และเชื่อมต่อกับพวกเขาให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาคิดถึงและห่วงใยและติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของกันและกัน

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Official Web : www.artculture4health.com/pun

Facebook : https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram : https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter : https://twitter.com/PunSilpPunSook

Tiktok : https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

#ปันศิลป์ปันสุข #วันน่ารู้ #day #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพสสส

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]