17 มกราคมของทุกปี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

หมวดหมู่ , 19 มกราคม 67

17 มกราคมของทุกปี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2376 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (ศิลาจารึกหลักที่ 1)

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงกรุงสุโขทัย ทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญ ๆ ของชาติ ที่สำคัญที่สุด คือได้ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทย เมื่อประมาณปีพุทธศักราช 1826 ถือเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่เรา ๆ ใช้กันในทุกวันนี้

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Web: www.artculture4health.com/pun

Facebook: https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

YouTube: https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram: https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter: https://twitter.com/PunSilpPunSook

TikTok: https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

#ปันศิลป์ปันสุข #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #วันพ่อขุนรามคำแหง

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]