“สวัสดี” คำทักทายอย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ , 25 มกราคม 67

“สวัสดี”

เริ่มใช้เป็นคำทักทายอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๖

ซึ่งมีความหมายว่าขอให้ความดีและความงามจงมีแก่ท่าน

โดยจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นเห็นชอบให้ใช้คำว่า “สวัสดี” เป็นคำทักทายอย่างเป็นทางการ

ซึ่งคำว่า "สวัสดี" นั้น..พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) นำมาจากศัพท์ “โสตฺถิ” ในภาษาบาลี หรือ “สวัสติ” ในภาษาสันสกฤต และได้นำมาใช้เป็นครั้งแรกขณะที่ท่านเป็นอาจารย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ที่มา : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Web: www.artculture4health.com/pun

Facebook: https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

YouTube: https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram: https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter: https://twitter.com/PunSilpPunSook

TikTok: https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

#ปันศิลป์ปันสุข #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สวัสดี #วันสําคัญ

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]