วันคเณศชยันตี ( गणेश जयन्ती )

หมวดหมู่ , 13 กุมภาพันธ์ 67

วันคเณศชยันตี ( गणेश जयन्ती ) หรือ วันคล้ายวันประสูติพระพิฆเนศ

เป็นเทศกาลสำคัญของศาสนาฮินดู ตรงกับ วันขึ้น 4 ค่ำ เดือนมาฆะ (ช่วงกลางเดือนมกราคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์) ของทุกปี

ในปี พ.ศ. 2567 นั้นวันคเณศชยันตีจะตรงกับ วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์

ความสำคัญของวันคเณศชยันตี

เป็นวันเฉลิมฉลอง วันประสูติพระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งปัญญา ความสำเร็จ และความโชคดี

ผู้คนจะ บูชาพระพิฆเนศ ด้วยการสวดมนต์ ถวายเครื่องเซ่นไหว้ เช่น ดอกไม้ ผลไม้ นม เนย

ผู้คนจะ ขอพรจากพระพิฆเนศ ให้ประทานความสำเร็จ โชคลาภ และความสุข

เป็นการแสดงออกถึง ความศรัทธาต่อพระพิฆเนศ เทพเจ้าผู้ทรงพลังและเมตตา

 

กิจกรรมที่นิยมทำในวันคเณศชยันตี

- ทำบุญตักบาตร

- สักการะพระพิฆเนศ

- ประดับประดาบ้านเรือน ด้วยธง ผ้า และดอกไม้

- ร่วมร้องรำทำเพลง เฉลิมฉลอง

วันคเณศชยันตี เป็นเทศกาลที่เต็มไปด้วยความศรัทธา และความรื่นเริง

เป็นการแสดงออกถึงความเคารพรักและศรัทธาต่อพระพิฆเนศ เทพเจ้าผู้เป็นที่เคารพบูชาของชาวฮินดูทั่วโลก

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Web: www.artculture4health.com/pun

Facebook: https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

YouTube: https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram: https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter: https://twitter.com/PunSilpPunSook

TikTok: https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

#ปันศิลป์ปันสุข #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #วันคเณศชยันตี #วันสําคัญ #พระพิฆเณศวร

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]