วันมาฆบูชา

หมวดหมู่ , 4 มีนาคม 67

วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

 

เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่ พระสงฆ์สาวก ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย เรียกว่า "จาตุรงคสันนิบาต"

"โอวาทปาติโมกข์" เป็นหลักคำสอน ที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของสงฆ์ หัวใจของพระพุทธศาสนา สอนให้เราละเว้นจากบาป ประพฤติแต่ความดี พัฒนาจิตใจให้ผ่องใสเป็นหลักคำสอนที่สำคัญ สำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน นำไปปฏิบัติ เพื่อความสุข ความสงบ ในชีวิต

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Web: www.artculture4health.com/pun

Facebook: https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

YouTube: https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram: https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter: https://twitter.com/PunSilpPunSook

TikTok: https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

#ปันศิลป์ปันสุข #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #วันมาฆบูชา #วันสําคัญ #วันพระ


Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]