วันบาริสตา

หมวดหมู่ , 4 มีนาคม 67

วันบาริสตา

"บาริสตา" มาจากภาษาอิตาลีว่า "Barista" ซึ่งแปลว่า "ผู้ชง" โดยในอดีตหมายถึงผู้ชงเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะเอสเปรสโซ คำว่า "บาริสตา" เริ่มใช้ครั้งแรกในอิตาลี ประมาณปี ค.ศ. 1938 แต่เมื่อคำนี้เข้ามาในสหรัฐอเมริกา ความหมายจึงแคบลง โดยเป็นคำเรียกเฉพาะเจาะจงถึงคนที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องกาแฟ

บาริสต้าถือว่ามีบทบาทสำคัญของวัฒนธรรมกาแฟ เป็นผู้สร้างสรรค์รสชาติกาแฟ และเป็นผู้สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Web: www.artculture4health.com/pun

Facebook: https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

YouTube: https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram: https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter: https://twitter.com/PunSilpPunSook

TikTok: https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

#ปันศิลป์ปันสุข #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #วันสําคัญ #กาแฟ #บาริสตา #barista

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]