ภาษาไทยอะไรกันนี่! : เลขไทย ไม่ถูกลืม

หมวดหมู่ , 9 มิถุนายน 65

ภาษาไทยอะไรกันนี่!...วันนี้ปันศิลป์ ปันสุข ขอนำเสนอ "เลขไทย ไม่ถูกลืม" 
เพื่อน ๆ รู้ไหมคะ เลขไทยที่เพื่อน ๆ ใช้ในปัจจุบันนั้น มีมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อปี ๑๘๓๕ หรือประมาณ ๗๓๐ ปีก่อน โดยการนำอักษรขอม (เขมร) มาดัดแปลง และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาตามยุคสมัย จนมีหน้าตาเป็นเลขไทย ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ เหมือนในปัจจุบัน เช่นเดียวกับ ตัวเลขอารบิกที่ชาวตะวันตกใช้ ก็มีต้นตอมาจากอินเดีย ที่มีวิวัฒนาการ จนมีหน้าตาเป็นเลขอาราบิก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 เช่นกัน 
➡️ และปัญหาการใช้เลขไทยในเอกสารราชการแบบดิจิทัล ที่กลายเป็นกระแสร้อนแรงในโลกออนไลน์ โดยให้ปรับมาใช้เลขอารบิกในเอกสารราชการเป็นหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เพราะเอื้อต่อการเชื่อมโยงและประมวลผลข้อมูลแบบดิจิทัล ทำให้ทำงานได้สะดวกกว่า ก็นับเป็นเหตุผลที่ดีอยู่เช่นกัน
➡️ อย่างไรก็ตาม เลขไทยไม่ได้หายไปไหนนะคะ ยังอยู่ในข้อเขียน, บทกลอน, เอกสารประชาสัมพันธ์ของรัฐ, เอกชน ประชาชนต่อไป ยกเว้นแค่งานประมวลผลตัวเลข ควรยึดหลักทำให้ใช้ง่าย และคิดถึงประโยชน์ของผู้ใช้ก่อนดีที่สุดค่ะ 
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

 

 โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]