ภาษาไทยอะไรกันนี่ : ร.เรือ หรือ ล.ลิง

หมวดหมู่ , 22 มิถุนายน 65

ภาษาไทยอะไรกันนี่!...วันนี้ปันศิลป์ ปันสุข ขอนำเสนอ "ร.เรือ หรือ ล.ลิง"
เพื่อนๆ คงจะจำกันได้ว่าเวลาที่เราพูด ร.เรือ เป็นพยัญชนะต้น เราจะต้องกระดกลิ้น.. ส่วน ล.ลิง เป็นพยัญชนะต้นนั้น เราไม่ต้องกระดกลิ้น เราจึงจะแยกความต่างของพยัญชนะทั้งสองตัวนี้ได้ชัดเจน
➡️ แต่...เมื่อต้องเขียนเป็นคำนี่สิ บางครั้งก็สับสน ไม่รู้คำไหนใช้ ร.เรือ คำไหนใช้ ล.ลิง เช่น ถ้าเราสั่ง "ราดหน้า" ส่วนใหญ่ไม่นิยมพูดแบบกระดกลิ้น จึงทำให้เข้าใจว่าในภาษาเขียนเป็น ลาดหน้า หรือคำว่าลุกลาน คำเขียนที่ถูกต้องคือ "รุกราน"
➡️ ส่วนล่วงหล่น นั้นต้องเขียนว่า "ร่วงหล่น"
ล่ำลือ ต้องเขียนว่า "ร่ำลือ"
เลิกลา ต้องเขียนว่า "เลิกรา"
ลำคาญ ต้องเขียนว่า "รำคาญ"
➡️ นอกจากนี้ยังมีคำที่ใช้ได้ทั้ง ร.เรือ และ ล.ลิง ที่มีความหมายต่างกัน เช่น "รัก" หมายถึง ชอบอย่างผูกพันธ์
แต่ถ้าสะกดด้วย ล.ลิง "ลัก" จะหมายถึง ลอบทำในสิ่งที่ไม่อนุญาต เช่น ลักลอบนำเข้าของผิดกฎหมาย
➡️ "รำ" หมายถึง ฟ้อน แต่ถ้าสะกดด้วย ล.ลิง "ลำ" หมายถึง ลักษณะนามใช้เรียกสิ่งที่ยาว กลม เช่น อ้อย ๑ ลำ
เพื่อนๆ มีคำที่ใช้ ร.เรือ และ ล.ลิง คำไหนอีกบ้าง โพสต์ใต้ภาพกันได้เลยนะ 
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]