ภาษาไทยอะไรกันนี่!...วันนี้ปันศิลป์ ปันสุข ขอนำเสนอ คำทับศัพท์ ที่มักใช้ผิด

หมวดหมู่ , 25 ตุลาคม 65

ภาษาไทยอะไรกันนี่!...วันนี้ปันศิลป์ ปันสุข ขอนำเสนอ "คำทับศัพท์ ที่มักใช้ผิด"

เพื่อนๆ รู้ไหมคะ ว่าหลายๆ ครั้ง คำที่เรามักจะใช้กันในสื่อโซเชียลมีเดียในทุกๆ วันนี้ ยังมีคำที่หลายๆ คน ยังคงเขียนผิด หรือพิมพ์ผิดกันอยู่บ่อยครั้ง แล้วแทบไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันผิด เพราะหลายๆ คำมาจากคำทับศัพท์นั่นเอง จึงมักจะเกิดความเข้าใจผิดในรูปแบบการเขียน หรือพิมพ์นั่นเอง 
..
➡️ “คำทับศัพท์” คือ คำที่สะกดหรือถอดรูปตัวอักษรให้ใกล้เคียงกับภาษาต้นฉบับ หรือการถอดเสียงจากภาษาต้นทางมายังปลายทาง เช่น
➡️ “Video” หมายถึง เทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจับ บันทึก ดำเนินการ เก็บ ส่งผ่าน และคืนภาพในรูปของภาพนิ่งที่ต่อเนื่องกัน เพื่อให้เปิดชมได้
➡️ คำนี้ มีศัพท์บัญญัติเป็นภาษาไทยว่า วีดิทัศน์ ซึ่งมาจากคำว่า วีติ + ทัศน์ ในภาษาสันสกฤต
➡️ ส่วนคำว่า "วิดีโอ" เป็นการเขียนทับศัพท์ ของคำว่า video ตามหลักเกณฑ์การเขียนทับศัพท์ของราชบัณฑิตยสภา ซึ่งเมื่อถอดเสียงสระ ตัว i จะเป็น "เสียง อิ" และตัว e จะเป็น"เสียง อี"
➡️ ดังนั้น คำว่า "วิดี ในวิดีโอ และ วีดิ ในวีดิทัศน์" มีที่มาต่างกัน จึงสะกดไม่เหมือนกัน ถึงแม้การออกเสียงจะคล้ายกันมากก็ตาม เพื่อนๆอย่าจำสับสนกันนะ 
หวังว่าจะช่วยให้เพื่อนๆ เข้าใจกันมากขึ้นน้า อย่าลืมมาอัปเดตความรู้ใหม่ไปด้วยกันนะ 
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]