วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม ที่ผานมา "โครงการ Design Action Hero: ดีไซน์ดีมีแต่ได้ ก็ได้จัดงานปฐมนิเทศและมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานต้นแบบ Prototype ให้กับน้องๆ 10 ทีม ที่ผ่านจากการทำ Workshop ทั้ง 10 ทีมได้แก่

หมวดหมู่ , 27 ตุลาคม 65


วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม ที่ผานมา "โครงการ Design Action Hero: ดีไซน์ดีมีแต่ได้" ก็ได้จัดงานปฐมนิเทศและมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานต้นแบบ Prototype ให้กับน้องๆ 10 ทีม ที่ผ่านจากการทำ Workshop ทั้ง 10 ทีมได้แก่ :

➡️ หัวข้อ Thailand’s Soft Power Remake
1. GachaThani
2. F PROJECT
➡️ หัวข้อ Green Business – Design for community
3. GLISTEN
4. Healhearth
5. Bio-case
➡️ หัวข้อ Creative Playground
6. Domestic+City Unit
7. ใต้โต๊ะดร๊าฟ
8. Hatyai Connext
➡️ ทีมสำรอง หัวข้อ Thailand’s Soft Power Remake 2 ทีมได้แก่
9. SLAND AND SCOUT
10. GASTROFILM

ปันศิลป์ปันสุข โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ art4d ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทั้ง 10 ทีม ด้วยนะคร๊าบ...
โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]