3 มีนาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกัน

หมวดหมู่ , 3 มีนาคม 66

3 มีนาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันWildlife Day หรือวันหนังสือโลก
20 ธันวาคม 2013 มีการดำเนินการอีกขั้นเพื่อช่วยเผยแพร่การรับรู้ถึงความเปราะบางของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในโลก ในการประชุมครั้งที่ 68 องค์การสหประชาชาติประกาศว่าในแต่ละปีวันสัตว์ป่าโลกจะอุทิศให้กับจุดประสงค์และแนวคิดใหม่เพื่อช่วยให้ผู้คนทันต่อการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของโลกของเรา และสมบัติที่เรากำลังจะสูญเสียไปจากสัตว์และพืช หากว่าเราไม่ดูแล

NHS Workers Day หรือวันอาสาสมัคร NHS
สมาคมแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร ยกย่องและขอบคุณผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการชุมชนด้านการดูแลสุขภาพ NHS สนับสนุนให้พนักงาน (และคนอื่นๆ ที่ต้องการเข้าร่วม!) แต่งกายในวันนี้ด้วยสีเขียวและสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสีของโลก

Day of Unplugging หรือวันถอดปลั๊ก
ไม่ต้องพูดถึงว่าเราสามารถช่วยสิ่งแวดล้อมได้มากแค่ไหน โดยตัดสินใจที่จะเลิกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าของเราเป็นครั้งคราว หรือหยุดพบปะกับผู้คนที่เราคุยด้วยทางออนไลน์ ดังนั้นปิดแล็ปท็อป วางสมาร์ทโฟนไว้ที่บ้าน และหลีกเลี่ยงอีเมลเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะแทน ศิลปะของการ "ปิดเครื่อง" สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ผ่อนคลายอย่างแท้จริง ดังนั้นวางสมาร์ทโฟนเครื่องนั้นลงและใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจอย่างแท้จริงนี้

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]