4 มีนาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกัน

หมวดหมู่ , 8 มีนาคม 66

4 มีนาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกัน


Sons Day หรือวันบุตรชาย
เพื่อเฉลิมฉลองความสำคัญของการเลี้ยงดูเด็กหนุ่มที่เป็นพ่อในอนาคต แบบอย่าง และผู้นำในโลก การเลือกเดือนมีนาคมคือการวางให้ตรงกันข้ามกับปฏิทินเป็นวันลูกสาวแห่งชาติ

Grammar Day หรือวันไวยากรณ์
คือเวลาที่จะเฉลิมฉลองทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคำที่เขียนได้อย่างสมบูรณ์แบบ คุณสามารถใช้วันนี้เพื่อพัฒนาไวยากรณ์ของคุณเองและแบ่งปันความรักในไวยากรณ์ที่ถูกต้องกับผู้คนรอบตัวคุณ ไวยากรณ์เป็นส่วนสำคัญของการสื่อสาร เนื่องจากการรวมหรือยกเว้นองค์ประกอบทางไวยากรณ์บางอย่างสามารถเปลี่ยนความหมายของประโยคได้อย่างสิ้นเชิง

Marching Band Day หรือวันวงโยธวาทิต
Marching Band Day หมายถึงวันที่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ 'ศิลปะการเดินขบวน' วันวงโยธวาทิตเป็นเรื่องเกี่ยวกับวงดนตรีที่มีจังหวะสนุกสนานและร่าเริง ซึ่งมักเคลื่อนไหวไปมาขณะเล่น โดยวงโยธวาทิตที่เก่าแก่ที่สุดที่มีการบันทึกเสียง คือวงโยธวาทิตนอเทรอดาม ซึ่งเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2388

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]