8 มีนาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกัน

หมวดหมู่ , 8 มีนาคม 66
8 มีนาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันWomen’s Day หรือวันสตรีสากล
ในปี 1917 การเดินขบวนในวันสตรีสากลในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย ได้ช่วยเริ่มต้นการปฏิวัติเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อผู้หญิงเดินขบวนไปทั่วเมืองเพื่อเรียกร้องให้ยุติสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ่งนี้ทำให้ลีออน ทรอตสกี้ตกใจ ซึ่งก็เหมือนกับผู้นำรัสเซียคนอื่นๆ ในวันนั้น ไม่คาดคิดว่าการประท้วงวันสตรีจะทำให้เกิดความปั่นป่วนมากขนาดนั้น จนถึงปี 1977 วันสตรีมีการเฉลิมฉลองในประเทศสังคมนิยมเป็นหลัก หลังจากการตัดสินใจของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในการประกาศวันสตรีสากลในวันที่ 8 มีนาคม

World Maths Day หรือวันคณิตศาสตร์โลก
ตั้งแต่ปีทาโกรัสสร้างคำว่า "คณิตศาสตร์" ในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์ศักราช ตัวเลขจึงเป็นประโยชน์และท้าทายส่วนหนึ่งของชีวิต จากข้อมูลของ 3P Learning นักเรียน 4 ล้านคนทั่วโลกใช้วิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาคณิตศาสตร์ให้ดีขึ้นและกลายเป็นนักเรียนที่ดีที่สุด วันคณิตศาสตร์โลกมีผู้เข้าร่วมในกว่า 98 ประเทศ คำถามทางคณิตศาสตร์มากกว่า 38,000 ข้อ และมีนักเรียนเข้าร่วมมากกว่า 5 ล้านคนต่อปี ในขณะนี้ การแข่งขันเปิดสำหรับโรงเรียนในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา สำหรับนักเรียนอายุ 4 ถึง 16 ปี

Proofreading Day หรือวันพิสูจน์อักษร
วันพิสูจน์อักษรแห่งชาติเป็นวันที่ทุกคนจะช้าลงและอ่านสิ่งที่พวกเขาเพิ่งพิมพ์ด้วยตัวเอง เป็นวันที่มีเป้าหมายแม่นยำ 100% สำหรับทุกสิ่งที่สร้างขึ้น

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]