11 มีนาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกัน

หมวดหมู่ , 13 มีนาคม 66

11 มีนาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกัน


Wash Your Nose Day หรือวันล้างจมูก
การฝึกล้างจมูกทุกวันช่วยสนับสนุนการป้องกันของร่างกาย เนื่องจากช่องจมูกทำงานเพื่อกำจัดสิ่งระคายเคือง แนวทางนี้ช่วยลดปัญหาสุขภาพ หลีกเลี่ยงความเจ็บป่วย เช่น หวัด ไข้หวัด ภูมิแพ้ และการติดเชื้ออื่น ๆ ที่มักเกิดขึ้นภายในโพรงไซนัส

No Smoking Day หรือวันงดสูบบุหรี่
แม้ว่าการสูบบุหรี่หรือไม่สูบบุหรี่อาจเป็นทางเลือกส่วนบุคคล แต่เมื่อมีคนสูบบุหรี่ใกล้คนอื่นหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยง ควันบุหรี่มือสองก็เป็นอันตรายต่อพวกเขาเช่นกัน ดังนั้นในบางแง่จึงไม่ใช่แค่การตัดสินใจส่วนตัว

Genealogy Day หรือวันลำดับวงศ์ตระกูล
แนวคิดในการติดตามลำดับวงศ์ตระกูลไม่ใช่เรื่องใหม่ ตัวอย่างเช่น ต้นไม้ตระกูลของขงจื๊อได้รับการดูแลมากว่า 2,500 ปี ซึ่งได้รับการบันทึกโดยกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ในสังคมตะวันตก ลำดับวงศ์ตระกูลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อราชวงศ์ ซึ่งใช้มันเพื่อตัดสินว่าใครมีเชื้อสายขุนนางและใครไม่มี ตลอดจนใครมีสิทธิ์ปกครองพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใด

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]