12 มีนาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกัน

หมวดหมู่ , 13 มีนาคม 66

12 มีนาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกัน


Plant a Flower Day หรือวันปลูกดอกไม้
ดอกไม้มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน รวมถึงในศาสนาและตำนานต่างๆ ในศาสนาฮินดู ศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ดอกบัวถือเป็นสัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณที่สำคัญ ในขณะที่ดอกกุหลาบถูกมองว่าเป็นการแสดงความรักและความเสน่หา ดอกป๊อปปี้ใช้เพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงคราม

Girl Scout Day หรือวันเนตรนารี
Girl Scouts เป็นองค์กรที่ดำเนินการโดยผู้หญิงเพื่อผู้หญิง และกว่าร้อยปีหลังจากการก่อตั้ง องค์กรก็เติบโตขึ้นจนมีสมาชิก 3.7 ล้านคนทั่วโลก มีการประเมินว่า ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง มีเด็กผู้หญิงและผู้หญิง 50 ล้านคนเป็นสมาชิกขององค์กร การเป็นสมาชิกจัดตามอายุและมีกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละระดับ

Sleep Awareness Week หรือสัปดาห์การรับรู้การนอนหลับ
การนอนหลับถือได้ว่าเป็นแง่มุมที่ด้อยค่าของชีวิตผู้คน การนอนหลับที่ไม่ดีนั้นเชื่อมโยงอย่างมากกับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ลดสมาธิและประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด เชื่อมโยงกับภาวะซึมเศร้า และอาจส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ทางอารมณ์และสังคม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]