14 มีนาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกัน

หมวดหมู่ , 14 มีนาคม 66

14 มีนาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกัน


Science Education Day หรือวันวิทยาศาสตร์ศึกษา
สำหรับครู นักเรียน หรือผู้ที่ชื่นชอบวิทยาศาสตร์ วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับการเฉลิมฉลองทุกสิ่ง ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์! การยกย่องเชิดชูเกียรติการศึกษาวิทยาศาสตร์

Potato Chip Day หรือวันมันฝรั่งทอด
ไม่กี่ปีต่อมา Laura Scudder เกิดแนวคิดในการใส่มันฝรั่งลงในถุงกระดาษไขแทนการใส่ในภาชนะแก้วหรือถัง หลังจากนั้นไม่นาน Herman Lay ได้ก่อตั้ง Lay's ในแนชวิลล์ และมันฝรั่งทอดของเขาก็กลายเป็นแบรนด์ระดับประเทศแบรนด์แรกที่ขายมันฝรั่งทอดแล้วประสบความสำเร็จในวงกว้าง

Pi Day หรือวันพาย
Pi เป็นหนึ่งในตัวเลขที่น่าสนใจที่สุดที่มีอยู่จริง และการค้นหาจุดจบของมันนั้นถูกแสวงหามานานนับพันปี เนื่องจากพายเป็นทรงกลม และ Pi คือเส้นรอบวงเหนือเส้นผ่านศูนย์กลาง (ตัวเลขที่แม้จะใช้งานได้ไม่สิ้นสุด แต่ก็เป็นค่าคงที่ในทุกวงกลมด้วย) ย้อนกลับไปในปี 1988 Exploratorium Museum of Science, Art, and Human Perception ในซานฟรานซิสโกรับผิดชอบจัดงานเฉลิมฉลองวัน Pi แห่งชาติเป็นครั้งแรก

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

 
โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]