วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 26 เมษายน 66

31 มีนาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันCrayon Day หรือวันดินสอสี
ชื่อ Crayola ดูเหมือนจะมาจากการรวมกันของคำสองคำที่ภรรยาของผู้ก่อตั้งสร้างขึ้น มันรวม craie ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสสำหรับ "ชอล์ค" และน้ำมันเพื่อสร้างชื่อแบรนด์ของบริษัท ชุดแรกนั้นมีเพียง 8 ดินสอสี แต่ตอนนี้กล่องมีขนาดใหญ่ขึ้นมากและมีสีสันมากขึ้น ตั้งแต่เริ่มต้น บริษัทได้พัฒนาชุดแกนสีเทียน 120 สี แต่พวกเขาก็ออกมาพร้อมกับชุดที่เป็นเอกลักษณ์มากมาย ซึ่งรวมถึงสีเทียนสีเมทัลลิก โทนสีอัญมณี และแม้แต่สีที่มีกลิ่นหอม การพัฒนาที่สำคัญประการหนึ่งของบริษัทคือกล่องโทนสีผิวที่ทำให้สามารถระบายสีรูปภาพของมนุษย์ที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมแทบทุกชนิดได้

Prom Day หรือวันงานพรอม
ความปรารถนาของบริษัท Promgirl ในการจัดตั้งวันงานพรอมแห่งชาติคือการสร้างชุมชนที่จะสามารถเสริมสร้างความมั่นใจ ความเป็นปัจเจกบุคคล และการเสริมพลังให้กับวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นงานพรอมหรือชีวิตและโลกโดยทั่วไป ยิ่งไปกว่านั้น แรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังก็คือ 'ผู้หญิงทุกคนสมควรได้รับช่วงเวลาซินเดอเรลล่าของเธอ'

International Transgender Day of Visibility หรือวันคนข้ามเพศสากล
วันคนข้ามเพศสากลเป็นการให้ความสำคัญกับคนข้ามเพศในวันนี้และให้ความรู้แก่ผู้อื่นเกี่ยวกับความหมายของการเป็นคนข้ามเพศและพยายามขจัดความหวาดกลัวคนข้ามเพศออกไป กระตุ้นให้ผู้คนพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่บุคคลข้ามเพศเผชิญอยู่ และเหตุใดการพูดถึงประเด็นเหล่านั้นจึงสำคัญ เป็นวันแห่งการยกย่อง เปิดโอกาสให้ผู้คนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของคนข้ามเพศในโลก

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]