วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 27 เมษายน 66

8 เมษายน ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันPicture of a Bird Day หรือวันวาดภาพนก
มีการเฉลิมฉลองครั้งแรกในวันเกิดของ Dorie ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2490 ซึ่งเป็นปีหลังจากเธอเสียชีวิต ตั้งแต่นั้นมา วันดังกล่าวได้รับการเฉลิมฉลองทุกปีเพื่อไม่เพียงรำลึกถึงผลกระทบที่ Dorie สร้างต่อชีวิตของทหารที่ได้รับบาดเจ็บ แต่ยังเพื่อกระตุ้นให้ผู้อื่นดำเนินชีวิตตามแบบอย่างที่เธอให้กำลังใจแก่คนรอบข้างด้วย

Pygmy Hippo Day หรือวันฮิปโปแคระ
พวกมันสูงเพียงครึ่งหนึ่งของฮิปโปโปเตมัส และพวกมันมีน้ำหนักน้อยกว่าหนึ่งในสี่ของฮิปโปขนาดเต็มตัว! สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่ามันเล็กแค่ไหน มีความเชื่อกันว่าพวกมันแตกต่างจากฮิปโปทั่วไปเมื่อสิบล้านปีที่แล้ว

Zoo Lovers Day หรือวันคนรักสวนสัตว์
สวนสัตว์สไตล์โมเดิร์นที่เก่าแก่ที่สุดก่อตั้งขึ้นในปี 1752 ตามคำสั่งของจักรพรรดิฟรานซิสที่ 1 ในเมืองเวียนนา ประเทศออสเตรียที่สวยงาม สวนสัตว์แห่งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พระราชวงศ์ได้ชมอย่างเพลิดเพลินเท่านั้น แต่ได้ขยายให้สาธารณชนเข้าชมได้ในปี พ.ศ. 2308 สวนสัตว์เปิดแห่งต่อไปเปิดในปี พ.ศ. 2318 ในกรุงมาดริด และจากนั้นเปิดอีกครั้งในปารีสในปี พ.ศ. 2338

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]