วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 27 เมษายน 66

9 เมษายน ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันEaster หรือวันอีสเตอร์
อีสเตอร์ถือเป็นหนึ่งในวันหยุดที่สำคัญที่สุดในความเชื่อของชาวคริสต์ และโดยทั่วไปแล้วจะปฏิบัติตามธรรมเนียมต่างๆ เช่น การเข้าร่วมพิธีในโบสถ์ การมีส่วนร่วมในการล่าไข่อีสเตอร์ และการร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลอันเป็นที่รัก ตรงกับวันอาทิตย์แรกหลังจากพระจันทร์เต็มดวงแรกหลังวันวสันตวิษุวัต ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิ อีสเตอร์จะถูกทำเครื่องหมายด้วยการแลกเปลี่ยนไข่อีสเตอร์ ซึ่งมักจะตกแต่งและซ่อนไว้เพื่อให้เด็กๆ ค้นหาระหว่างการล่าไข่อีสเตอร์

Unicorn Day หรือวันยูนิคอร์น
ในยุคกลาง ภาพลักษณ์ของยูนิคอร์นมีพื้นฐานมาจากข้อความในพระคัมภีร์ที่เชื่อกันว่าพูดถึงสัตว์เหล่านี้ และค่อยๆ ถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่ง ความรักที่บริสุทธิ์ที่สุด และสัตว์เลี้ยงของหญิงพรหมจารี

Former Prisoner of War Recognition Day หรือวันรำลึกอดีตเชลยศึกแห่งชาติ
ในปี พ.ศ. 2531 หลังจากสี่ปีของการเคลื่อนไหวเพื่อแสวงหาการยอมรับ รัฐสภาสหรัฐฯ ได้อนุมัติกฎหมายที่กำหนดให้วันที่ 9 เมษายนเป็นวันเกียรติยศประจำปีสำหรับอดีตเชลยศึก วันประกาศเกียรติคุณอดีตเชลยศึกแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อยกย่องและแสดงความเคารพต่อทหารอเมริกันกว่า 500,000 นายที่สละอิสรภาพของตนเองในฐานะเชลยศึก

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]