วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 27 เมษายน 66

11 เมษายน ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันPet Day หรือวันสัตว์เลี้ยง
วันสัตว์เลี้ยงแห่งชาติเป็นการเฉลิมฉลองความรักที่ไม่มีเงื่อนไขที่สัตว์มอบให้ผู้คนในชีวิตประจำวัน ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้คนสละเวลาเพื่อใช้เวลากับสัตว์ที่พวกเขารักและกระตุ้นให้ผู้คนช่วยกันลดจำนวนสัตว์ในศูนย์พักพิง

Parkinson’s Day หรือวันพาร์กินสัน
ดร. เจมส์ พาร์กินสัน แพทย์และนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้อธิบายถึงโรคนี้เป็นครั้งแรกใน "An Essay on the Shaking Palsy" ซึ่งตีพิมพ์ในปี 1817 เขาอธิบายถึงรูปแบบของกำลังกล้ามเนื้อที่ลดลง การเคลื่อนไหวที่สั่นไหว

Cheese Fondue Day หรือวันฟองดูชีส
คุณสามารถจุ่มขนมปังลงไปได้ แต่ผักที่ได้รับความนิยมเช่นกัน เช่น แตงกวาดอง กลีบกระเทียม มะกอก หัวหอม และอื่นๆ บางคนชอบผลไม้ เช่น องุ่นสำหรับทำขนมเบาๆ โดยทั่วไปแล้วฟองดูจะปรุงบนเตาแล้วเทลงในหม้อฟองดูเองเมื่อเสิร์ฟที่โต๊ะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการจุ่ม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]