เล่าสนุก พุธสนั่น

หมวดหมู่ , 27 เมษายน 66

เล่าสนุก พุธสนั่นไม่ว่าจะเกิดมาเป็นเเบบไหน
ร่างกายไม่ใช่อุปสรรค “ถ้าใจเราสู้ “

“อุ้ม “
อุ้มบุญ หมายเขา
นักสู้ข้ามเพศ ไร้เเเขนขาโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]