วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 27 เมษายน 66

17 เมษายน ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันFord Mustang Day หรือวันฟอร์ด มัสแตง
รถมัสเซิลคาร์ในสมัยนั้นคือธันเดอร์เบิร์ด ความนิยมของมัสแตงที่ 60 ปีต่อมาขายได้มากกว่า 9 ล้านคัน จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ยานพาหนะรุ่นต่าง ๆ กว่า 60 ปีของไลน์นี้ โดยส่วนใหญ่คงไว้ซึ่งรูปทรงที่ไร้ที่ติ ยืนหยัดเป็นสัญลักษณ์แห่งยุคสมัย

Haiku Poetry Day หรือวันกวีนิพนธ์ไฮกุ
ปรมาจารย์อีก 2 คนที่รับผิดชอบในการยกระดับรูปแบบของบทกวีไฮกุให้เป็นรูปแบบศิลปะอิสระ ได้แก่ มัตสึโอะ บาโช และอุเอชิมะ โอนิซึระ ทั้งสองคนนี้ได้รับการพิจารณาให้เป็นปรมาจารย์ด้านกวีนิพนธ์ และช่วยส่งเสริมไฮกุเพื่อให้ได้รับการชื่นชมและเข้าใจ แม้จะอยู่นอกบริบทดั้งเดิมของ Renku ก็ตาม บาโชมีความสำคัญมากต่อประวัติศาสตร์ของไฮกุจนเขาได้รับการพิจารณาให้เป็น 'นักบุญแห่งบทกวี' 100 ปีหลังจากการตายของเขา

Cheeseball Day หรือวันชีสบอล
ชีสบอลสามารถทำจากชีสได้เกือบทุกชนิด แล้วนำมาม้วนเป็นอะไรก็ได้ตามจินตนาการ สามารถพบได้ในซุปเปอร์มาร์เก็ต และเห็นได้ทั่วไปในช่วงวันหยุด

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]