วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 27 เมษายน 66

18 เมษายน ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันWorld Heritage Day หรือวันมรดกโลก
วันมรดกโลก หรือที่รู้จักกันในชื่อวันอนุสรณ์สถานและสถานที่สากล ดำเนินการโดย ICOMOS ( International Council on Monuments and Sites) เป็นวันเกี่ยวกับการเพิ่มความตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายของมรดกทางวัฒนธรรม และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต อนุสรณ์สถานและอาคารโบราณเป็นทรัพย์สินของเราทั่วโลก สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองเพื่อให้แน่ใจว่าจะยังคงเป็นทรัพย์สินต่อไปอีกหลายปีข้างหน้า

Columnists’ Day หรือวันคอลัมนิสต์
คอลัมนิสต์ดั้งเดิมเป็นนักเขียนและผลงานของพวกเขาถูกส่งผ่านสื่อที่เป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยความนิยมของวิทยุและโทรทัศน์ในยุค 30 และ 40 บางคนก็เอาคอลัมน์ที่เขียนขึ้นออกอากาศ

Animal Crackers Day หรือวันแครกเกอร์รูปสัตว์
แบ่งปันของว่างเหล่านี้กับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานของคุณ แบ่งปันกับคนใกล้ตัวและสุดที่รักของคุณ

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]