วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 27 เมษายน 66

20 เมษายน ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันChinese Language Day หรือวันภาษาจีน
ภาษาจีนได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในภาษาที่ซับซ้อนที่สุดในการเรียนรู้ แต่ก็มีรากฐานที่หยั่งรากลึกในประวัติศาสตร์และมีมานานนับพันปี วันภาษาจีนที่ก่อตั้งโดยองค์การสหประชาชาติยังเป็นการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางภาษาและความหลากหลายทางวัฒนธรรมอีกด้วย มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้คนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภาษาจีน ภาษาจีนถูกจัดตั้งขึ้นเป็นภาษาทางการขององค์การสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2489 ในปี พ.ศ. 2516 สมัชชาได้รวมภาษาจีนเป็นภาษาทำงาน ปัจจุบัน สมาชิกองค์การสหประชาชาติจำนวนมากใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก พวกเขายังมีเป้าหมายที่จะสอนผู้คนทั่วโลกถึงประโยชน์ที่การเรียนภาษาจีน

Volunteer Recognition Day หรือวันประกาศเกียรติคุณอาสาสมัคร
พวกเขาล้วนเป็นนักบุญและฮีโร่ในชีวิตจริงของโลกนี้ และแม้ว่าพวกเขาจะไม่ขอรับค่าตอบแทนสำหรับงานที่เสียสละทั้งหมดของพวกเขา แต่พวกเขาสมควรได้รับความเคารพและความชื่นชมสูงสุดจากเราอย่างแน่นอน ซึ่งก็คือวันประกาศเกียรติคุณของอาสาสมัครนั่นเอง

High Five Day หรือวันไฮไฟว์
“ไฮไฟว์” เป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้เพื่อเฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนมาเป็นเวลาหลายปี คือการที่คนสองคนตบมือกัน ฝ่ามือหันเข้าหากัน เหนือศีรษะ เป็นเครื่องเตือนใจว่าทุก ๆ ความสำเร็จเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตสมควรได้รับการเฉลิมฉลอง และไฮไฟว์เป็นรูปแบบการเฉลิมฉลองที่เป็นสากลในทุกระดับของความสำเร็จ!

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]