วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 27 เมษายน 66

22 เมษายน ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันEarth Day หรือวันคุ้มครองโลก
Nelson, Hayes และทีมงานของพวกเขาสามารถกระจายข้อความออกไปได้กว้างไกล รวมถึงสื่อระดับชาติ และในฐานะที่เป็นการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในโลกและโอกาสทางโลกที่มีการเฉลิมฉลองอย่างกว้างขวางที่สุด โดยมีผู้คนมากกว่า 1 พันล้านคนและพันธมิตรมากกว่า 75,000 รายที่เกี่ยวข้องในแต่ละปีในเกือบ 200 ประเทศ วันคุ้มครองโลกได้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดระยะเวลาของประวัติศาสตร์ วันคุ้มครองโลกมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการมีส่วนร่วม การเคลื่อนไหว การศึกษา การเปลี่ยนแปลงนโยบาย และการประท้วงอย่างสันติ โดยมุ่งเน้นที่หัวข้อต่างๆ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต้นไม้ น้ำสะอาด และสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพสำหรับเด็ก และองค์กรและสถานที่ต่างๆ หลายแห่งจัดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม

Marconi Day หรือวันมาร์โคนี
ตั้งชื่อตามนักวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงความเชื่อมโยงของโลก Marconi ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ส่งคลื่นวิทยุข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นครั้งแรกในปี 1901 เนื่องจากรัฐบาลอิตาลีไม่พร้อมสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของ Marconi เขาจึงพาพวกเขาไปที่อังกฤษซึ่งเขาตั้งกิจกรรมในคอร์นวอลล์ และนั่นคือสาเหตุที่ตำแหน่งของการส่งครั้งแรกข้ามมหาสมุทร (ไปยังนิวฟันด์แลนด์) อยู่ในคอร์นวอลล์แทนที่จะเป็นประเทศอิตาลีของมาร์โคนี เนื่องจากผลงานของเขายังเป็นผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ในปี 1909 จากผลงานด้านโทรเลขไร้สาย มาร์โคนียังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งอีกด้วย

Jelly Bean Day หรือวันเจลลี่บีน
เจลลี่ บีน เป็นหนึ่งในลูกอมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก พวกเขามาในสีสันที่สดใสที่แตกต่างกันพร้อมรสชาติที่น่าตื่นเต้นเช่นกัน! หนึ่งในการใช้ Jelly Beans ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือในภาพยนตร์ Harry Potter

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]