"EARTHDAY 2023 ลงทุนในโลกของเรา"

หมวดหมู่ , 27 เมษายน 66

"EARTHDAY 2023 ลงทุนในโลกของเรา"ให้โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกัน รับรู้ด้วยกันแล้วทำให้โลกนี้สดใส อยากให้โลกน่าอยู่กว่านี้ เป็นโลกที่เราฝันใฝ่ จะสวยอย่างไรเป็นไปได้ด้วยมือของเรา ♬
มีหลายวิธีในวันคุ้มครองโลกปี 2023 เริ่มต้นคือการตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เราเผชิญให้มากขึ้น

ลดการใช้พลังงานทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

สนับสนุนการพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนในอนาคต

ใช้รถร่วมกัน ขี่จักรยาน หรือเดินให้บ่อยขึ้น

ลองพิจารณาซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รีไซเคิลและทำปุ๋ยหมักให้ได้มากที่สุด

เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ เขียนเรียงความวันคุ้มครองโลก และสามารถอ่านหน้าชั้นเรียนได้ สร้างความมั่นใจในตนเองให้กับพวกเขา

สร้างความแตกต่างในสิ่งแวดล้อมด้วยการเป็นอาสาสมัครหรือบริจาคให้กับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม

ครูและผู้ปกครองสามารถวางแผนกิจกรรมวันคุ้มครองโลกที่โรงเรียนหรือที่บ้าน ช่วยสร้างจิตสำนึกให้กับเด็ก ๆ ทุกคนในการช่วยโลก

ยิ่งคุณรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งสามารถให้ความรู้แก่ผู้อื่นได้มากขึ้นเท่านั้น

สร้างสวนหรือปลูกต้นไม้ในบ้านของคุณ

บนโซเชียลมีเดีย คุณสามารถสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับวันคุ้มครองโลกได้โดยใช้

แฮชแท็ก #earthday2023

ที่มา : www.earthreminder.com

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]