วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 27 เมษายน 66

25 เมษายน ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันTelephone Day หรือวันโทรศัพท์
Alexander Graham Bell ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวของเขาให้มีความคิดสร้างสรรค์และอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโลก ในทำนองเดียวกัน การเข้าถึงการศึกษาในโลกปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียนรุ่นใหม่ที่อาจเติบโตเป็นนักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ และวิศวกรในอนาคต

Malaria Day หรือวันมาลาเรีย
สิ่งสำคัญประการหนึ่งของวันมาลาเรียโลกคือความพยายามที่จะมีส่วนร่วมกับผู้นำทางการเมืองและรัฐบาล ชุมชน และภาคเอกชนของประเทศในแอฟริกา (ซึ่งผู้ป่วยโรคมาลาเรียแพร่ระบาดมากที่สุด) จากนั้นกระตุ้นให้พวกเขาดำเนินการที่จะช่วยให้ผู้คนในประเทศเหล่านี้เจริญรุ่งเรือง

DNA Day หรือวันดีเอ็นเอ
โครงการจีโนมมนุษย์เป็นความพยายามในการวิจัยระหว่างประเทศที่นักวิทยาศาสตร์ทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดลำดับดีเอ็นเอของจีโนมมนุษย์ทั้งหมด ซึ่งไม่ใช่ความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ! โครงการนี้เสร็จสมบูรณ์ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2546 และได้มีการกำหนดให้มีวัน DNA แห่งชาติเพื่อเป็นเกียรติแก่สิ่งนั้น เช่นเดียวกับการค้นพบ Double Helix

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]