วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 27 เมษายน 66

27 เมษายน ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันTeach Your Children to Save Day หรือวันสอนลูกให้รู้จักการออม
การออมเงินสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้เรื่องเงินได้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็ก ๆ เหล่านั้นโตขึ้นและจำเป็นต้องจัดการเรื่องการเงิน การให้ข้อมูลที่เด็กต้องการตอนนี้สามารถช่วยพวกเขาในสถานการณ์ที่ยากลำบากในภายหลังได้ เช่น เหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด การจ่ายเงินกู้ และสถานการณ์อื่นๆ

Morse Code Day หรือวันรหัสมอร์ส
แม้ว่าตัวอักษรจะได้รับการพัฒนาสำหรับภาษาอังกฤษ แต่ก็ได้รับการแก้ไขสำหรับภาษาอื่น ทำให้การเข้าถึงและการใช้งานเป็นสากลโดยธรรมชาติ จากนั้นมันก็ไปสู่การบิน วิทยุสมัครเล่น และแม้กระทั่งสามารถส่งสัญญาณด้วยไฟกระพริบก็ได้

Stop Food Waste Day หรือวันหยุดอาหารเหลือทิ้ง
มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้คนเกี่ยวกับขยะจากอาหารเหลือของพวกเขา และสร้างแนวทางแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ สำหรับฟาร์ม ผลิต ซื้อ และใช้อาหาร พวกเขาระบุความเป็นไปได้ที่ 25% ของอาหารที่ผลิตทั่วโลกจะสามารถเลี้ยงผู้หิวโหย 795 ล้านคนในโลกได้

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]