วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 15 พฤษภาคม 66

28 เมษายน ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันSuperhero Day หรือวันซูเปอร์ฮีโร่
เพื่อเตือนทุกคนว่า ส่วนใหญ่แล้ว ฮีโร่เป็นเพียงคนธรรมดาๆ ที่ลุกขึ้นมาช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยคุกคาม ไม่เพียงเท่านั้นยังเป็นอุดมคติที่สามารถส่งต่อและปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราได้

Biological Clock Day หรือวันนาฬิกาชีวิต
เทคโนโลยีของโลกปัจจุบัน ตั้งแต่สิ่งง่ายๆ เช่น หลอดไฟทั่วไป ไปจนถึงแสงสีน้ำเงินจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สามารถทำให้นาฬิกาชีวภาพของคุณเสียสมดุลได้

Pay It Forward Day หรือวัน Pay It Forward
เพื่อเริ่มนิสัยในการเผยแพร่สิ่งดีๆ สู่โลกในรูปแบบของการบริการแก่ผู้อื่น ไม่ว่าคุณจะบริจาคเพื่อการกุศลหรือช่วยเหลือคน หากคุณมีเงินเหลือเฟือ การซื้อของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ให้ใครสักคน

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]