วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 15 พฤษภาคม 66

30 เมษายน ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันPinhole Photography Day หรือวันถ่ายภาพรูเข็มโลก
ปรากฏการณ์ทางแสงตามธรรมชาตินี้ใช้กันมานานหลายศตวรรษ และได้รับการปรับปรุงด้วยการใช้กระจกเงาในช่วงประมาณศตวรรษที่ 15

Jazz Day หรือวันดนตรีแจ๊สสากล
เพื่อส่งเสริมสันติภาพ ความหลากหลาย ความเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี ตัวเพลงเองกล่าวถึงความปรารถนาที่จะขจัดการเลือกปฏิบัติและส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออก

Bubble Tea Day หรือวันชานมไข่มุก
ชานมไข่มุกเริ่มต้นในไต้หวันในช่วงทศวรรษที่ 1980 และแพร่หลายไปยังสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มต้นในแคลิฟอร์เนียในช่วงทศวรรษที่ 1990 เมื่อได้รับความนิยมมากขึ้น ร้านกาแฟและร้านชานมไข่มุกต่างๆ ก็เริ่มขยายไปในเมืองและประเทศต่างๆ ทั่วโลก!

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]