เล่าสนุก พุธสนั่น

หมวดหมู่ , 15 พฤษภาคม 66

เล่าสนุก พุธสนั่นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของไทย
ถ้าคุณไม่รักไม่เป็นอะไร เเต่อย่ามาทำลายกัน

“ บิ๊กกี้ ศรีนานวล “
นายภูชิชย์ ภูบุญอบโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]