วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 15 พฤษภาคม 66

1 พฤษภาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันMay Day หรือวันแรงงาน
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2429 คนงานในสหรัฐอเมริกานัดหยุดงานเพื่อเรียกร้องให้ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง ซึ่งลามไปทั้งประเทศอย่างรวดเร็ว 4 พฤษภาคม เกิดเหตุระเบิดที่การชุมนุมของแรงงานในจัตุรัสเฮย์มาร์เก็ตของชิคาโกคร่าชีวิตผู้คนไปหลายคน ต่อมาในปี พ.ศ. 2432 วันที่ 1 พฤษภาคมได้รับการประกาศให้เป็นวันแรงงานสากลเพื่อระลึกถึงกิจการเฮย์มาร์เก็ต

Global Love Day หรือวันวันแห่งความรักสากล
วันแห่งความรักโลกเริ่มต้นขึ้นจากมูลนิธิ Love Foundation ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
เป้าหมายเพื่อนำความรักที่ไม่มีเงื่อนไขกลับคืนสู่โลก โดยมูลนิธิเริ่มต้นจากผู้ก่อตั้ง Harold W. Becker นักมนุษยธรรมที่ช่วยเหลือผู้คนมาตั้งแต่ปี 1985 หลังจากที่แม่ของเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง มูลนิธิได้ประกาศให้วันแห่งความรักโลก เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ตั้งแต่ปี 2550 เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความแห่งความรักจะแพร่กระจายไปยังทุกคน

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]