วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 15 พฤษภาคม 66

5 พฤษภาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันSpace Day หรือวันอวกาศแห่งชาติ
เริ่มต้นในปี 1997 ตั้งขึ้นเพื่อสังเกตความมหัศจรรย์ของอวกาศ นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้เด็กๆ มีความสนใจในสาขาวิทยาศาสตร์มากขึ้น และในปี 2544 วุฒิสมาชิกจอห์น เกล็นน์ ซึ่งเป็นอดีตนักบินอวกาศได้เปลี่ยนให้วันนี้เป็นวันอวกาศแห่งชาติ เพื่อขยายขอบเขตการเฉลิมฉลองไปทั่วโลก

Astronaut Day หรือวันรหัสผ่าน
เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2560 เป็นการฉลองให้กับชาวอเมริกันคนแรก Alan Bartlett Shepard Jr. ที่เดินทางครั้งประวัติศาสตร์ในอวกาศใต้วงโคจรเป็นเวลา 15 นาที เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 วันนักบินอวกาศแห่งชาติก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและความเคารพต่อนักบินอวกาศชาวอเมริกันของ NASA (National Aeronautics and Space Administration) เพื่อให้นักบินอวกาศได้แบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์ของพวกเขา

Nail Day หรือวันทาเล็บ
ก่อตั้งโดยบริษัท Elegant Touch ในสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นแบรนด์ที่พัฒนาเล็บปลอมในหลากหลายสีและหลายขนาด Elegant Touch บริษัทนี้ก่อตั้งโดยไซมอน เภสัชกรที่ขายเล็บ อะคริลิก ผู้มองเห็นโอกาสในการปฏิวัติตลาดเล็บ หลังจากเห็นโอกาสในการทำเล็บอะคริลิก

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]