วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 15 พฤษภาคม 66

6 พฤษภาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันNo Diet Day หรือวันงดอดอาหาร
เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกโดย Mary Evans ในปี 1992 จุดประสงค์ของวันคือเพื่อช่วยให้ผู้ชายและผู้หญิงทั่วโลกชื่นชมร่างกายของตนเอง โดยการตระหนักว่าร่างกายของคุณก็สวยงามอย่างที่มันเป็น การไม่เน้นความพยายามของคุณในการลดน้ำหนักเพื่อให้มีลักษณะเฉพาะ ถือเป็นการดี

Free Comic Book Day หรือวันหนังสือการ์ตูนฟรี
ก่อตั้งขึ้นโดย Joe Field ในปี 2544 ในเวลานั้นเขาเปิดร้านหนังสือการ์ตูนซึ่งตั้งอยู่ติดกับร้านไอศกรีม Baskin-Robbins โจได้รับแรงบันดาลใจให้จินตนาการว่าวันหนังสือการ์ตูนฟรีจะเป็นอย่างไร จนทำให้วันหนังสือการ์ตูนฟรีเกิดขึ้นครั้งแรกพร้อมกับการเปิดตัวภาพยนตร์สไปเดอร์แมนในปี 2545

No Homework Day หรือวันงดทำการบ้าน
สร้างขึ้นโดย Thomas และ Ruth Roy แห่ง Wellcat.com วันงดทำการบ้านถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้นักเรียนมีสมาธิกับกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการบ้าน คือการให้เด็ก ๆ ได้พักเพื่อทำสิ่งที่พวกเขาต้องการ

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]