แวดวงดนตรี

หมวดหมู่ , 15 พฤษภาคม 66

 

แวดวงดนตรี "วงโยธวาธิต (Military Band)"เคยสงสัยกันไหม ว่าวงโยธวาธิตที่บรรเลงเพลงให้พวกเราตอนเข้าแถวช่วงเช้า หรือเดินบรรเลงนำขบวนให้พวกเราในตอนกีฬาสี มีที่มาอย่างไร ปันศิลป์ปันสุขจะพาเพื่อน ๆ มาทำความรู้จักกับวงโยธวาธิตกัน
วงโยธวาธิต (Military Band) คือกลุ่มผู้เล่นเครื่องดนตรีที่ประกอบไปด้วยเครื่องเป่าลมไม้ เครื่องเป่าทองเหลืองและเครื่องกระทบ ซึ่งวงโยธวาธิตของไทยดั้งเดิมนั้นตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ทางการทหาร ใช้ชื่อว่า “วงดุริยางค์ทหาร” มีหน้าที่บรรเลงประกอบการเดินเข้าสู่สนามรบของทหาร บทเพลงส่วนใหญ่จะเป็นเพลงมาร์ช (March) เพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจแก่ทหาร ตลอดจนพิธีการต่าง ๆ ของทหาร ภายหลังวงได้รับการพัฒนาขึ้นจนสามารถบรรเลงในงานต่าง ๆ ได้นอกเหนือจากการบรรเลงในกองทัพ โดยคำว่า “โยธา” แปลว่า พลรบ หรือทหาร ส่วนคำว่า “วาธิต” แปลว่า ดนตรี หรือผู้บรรเลงวงโยธวาธิตในประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 4 ช่วงแรกจะมีนายทหารจากต่างประเทศมาช่วยฝึกนักดนตรี จนกำเนิดเป็น “แตรวง” หรือ Brass Band ขึ้นมา จากนั้นวงก็ถูกพัฒนามาเรื่อย ๆ จากวง Brass Band เพิ่มเครื่องเป่าลมไม้อย่าง Woodwind และเครื่องกระทบอย่าง Percussion เข้ามา และถูกใช้ประกอบพิธีสำคัญต่าง ๆ จนแพร่ขยายไปตามโรงเรียนและได้กลายเป็นวงโยธวาธิตในปัจจุบันซึ่งประเภทของวงโยธวาธิตจะแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ

1. Marching Band หรือ วงที่เดินบรรเลงแบบแถว เป็นลักษณะวงที่เล่นดนตรีขณะที่เดินขบวนไปด้วย เป็นแถวตอนลึก ส่วนใหญ่นิยมบรรเลงเพลงมาร์ช มักถูกใช้ในงานสวนสนาม นำขบวนพาเหรดต่าง ๆ โดยมีดรัมเมเยอร์เป็นผู้นำขบวน

2. Concert Band หรือ วงนั่งบรรเลง เป็นวงที่มีความคล้ายคลึงวงออร์เครสตร้า โดยเพลงที่ใช้บรรเลงก็มักจะเป็นเพลงที่ถูกเรียบเรียงมาให้วงโยธวาธิตโดยเฉพาะ (เพลงเหมือนวง Marching Band นี่แหละ) บางโอกาสนอกจากนี้ ก็มักนำเอาเพลงซิมโฟนี่ (เพลงที่เรียบเรียงมาเพื่อใช้กับวงออร์เครสตร้า) มาเรียบเรียงใหม่โดยเฉพาะเพื่อให้วงบรรเลง จนกลายเป็นที่มาของคำว่า Symphonic Band ดังนั้น Symphonic Band ก็คือวงโยธวาธิตที่นำเพลง Symphony มาเล่นนั่นเอง

3. Display วงบรรเลงแบบแปรขบวน เป็นลักษณะวงที่นักดนตรีจะบรรเลงเพลงไปด้วยพร้อมทั้งแปรขบวนเป็นรูปต่าง ๆ โดยเพลงที่เล่นจะต้องสัมพันธ์กับลักษณะของการแปรขบวนนั้น ๆ วงโยธวาธิตระดับโลกที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักมีอาทิ เช่น Blue Devils, Cavaliersปัจจุบันโรงเรียนในประเทศไทยของเราก็มีวงโยธวาธิตเก่ง ๆ มากมาย มีหลากหลายโรงเรียน ที่ไปคว้าแชมป์โลกมาและได้รางวัลระดับนานาชาติ นอกจากต้องเก่งในเรื่องดนตรีแล้ว ความเข้มข้นในการฝึกซ้อมของวงโยธวาธิตนี่ก็ไม่ธรรมดา ถือว่าใช้ระบบการฝึกแบบทหาร ใครที่ไม่มีใจรักและความอดทนคงจะเล่นกับวงประเภทนี้ได้ยาก ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงดนตรีที่ฝึกระเบียบวินัยและการอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีได้ดี ใครที่มีประสบการณ์ตอนอยู่

วงโยธวาธิตเจ๋ง ๆ แบบไหน เอามาเล่าให้ฟังกันได้เลย

ติดตามคอนเทนต์เกี่ยวกับแวดวงดนตรีได้ที่
จีรศักดิ์ จำรัส ( Music Creator )
และ Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

 

 โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]