วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 30 พฤษภาคม 66

30 พฤษภาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันCreativity Day หรือวันสร้างสรรค์
วันสร้างสรรค์แห่งชาติเริ่มต้นในปี 2018 ก่อตั้งโดย Hal Croasmun และบริษัท ScreenwritingU จุดประสงค์ของการจัดตั้งวันก็เพื่อแสดงความขอบคุณ เป็นเกียรติและเฉลิมฉลองให้กับศิลปิน ผู้สร้าง และผู้สร้างสรรค์

Water a Flower Day หรือวันรดน้ำดอกไม้
เป็นวันที่ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลพืชสวนของเรา แพทย์ชาวกรีกในศตวรรษแรกที่ชื่อดีออสโคไรด์เขียนหนังสือชื่อ De materia medica ซึ่งถือว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับพืชในยุคแรกที่มีความสำคัญที่สุด เป็นข้อความแรกเกี่ยวกับการใช้พืชเป็นยา หนังสือเล่มนี้ช่วยแพทย์คนอื่น ๆ ในการระบุประเภทของพืชเพื่อกำหนดผู้ป่วยสำหรับโรคบางชนิด ถือเป็นการอ้างอิงที่สำคัญเกี่ยวกับพืชมานานกว่า 1,500 ปี และคุณยังสามารถใช้วันนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับดอกไม้และการจัดสวนโดยทั่วไป

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]