ตัวอย่างภาพยนตร์สั้น | สาวะ(วิ)ถี |

หมวดหมู่ , 10 ตุลาคม 66

ตัวอย่างภาพยนตร์สั้น | สาวะ(วิ)ถี |
 

 

รับชมสด ๆ พร้อมกัน ได้ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)
23 ตุลาคม นี้ เวลา 11.00-11.55 น.
_____________________________________
นักศึกษาชาวจีนผู้หลงใหลในศิลปวัฒนธรรมหมอลำกลอนอีสาน
มีความตั้งใจที่จะขับร้องลำกลอนหมอลำอีสาน
แต่เธอต้องฝ่าฝันอุปสรรคเรื่องภาษาให้ได้
______________________________________โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]