เปิดมุม ผู้กำกับหนังสั้น ส้ม ส่ง สุข อดิสรณ์ อันสงคราม

หมวดหมู่ , 10 ตุลาคม 66
#เปิดมุม ผู้กำกับหนังสั้น ส้ม ส่ง สุข อดิสรณ์ อันสงคราม
 

 

 

รับชมสด ๆ พร้อมกัน ได้ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)
23 ตุลาคม นี้ เวลา 11.00-11.55 น.
______________________________________
สามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ของการเผยแพร่ได้ที่
Youtube แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ : http://bit.ly/3YVFSl5
.
และ
.
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

 

 

 
โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]