ย้อนหลังรายการ เล่าสนุก พุธสนั่น |

หมวดหมู่ , 26 ตุลาคม 66

ย้อนหลังรายการ เล่าสนุก พุธสนั่น | "พี่ขนุน พี่ซอล Hatyai Happens “นะ ย่าน ทอง"

ย้อนหลังรายการ เล่าสนุก พุธสนั่น | "พี่ขนุน พี่ซอล Hatyai Happens “นะ ย่าน ทอง" ใครพลาด Live รายการ เล่าสนุก พุธสนั่น เรามีย้อนหลังมาให้รับชม

.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

Official Web : www.artculture4health.com/pun 

Facebook : https://www.facebook.com/PunSilpPunSook 

Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW 

Instagram : https://www.instagram.com/punsilppunsook 

Twitter : https://twitter.com/PunSilpPunSook 

Tiktok : https://www.tiktok.com/ปันศิลป์ ปันสุข 

#สสส #ปันศิลป์ปันสุข #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #เล่าสนุกพุธสนั่น #HatyaiConnext #HatyaiHappens #นะย่านทอง #เดินเมืองหาดใหญ่ #PMinnoaward2023
โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]