| ส้ม ส่ง สุข | อดิสรณ์ อันสงคราม ผู้กำกับหนังสั้น #ส้มส่งสุข ลูกหลานชาวจังหวัดกาฬสินธุ์

หมวดหมู่ , 26 ตุลาคม 66

| ส้ม ส่ง สุข | อดิสรณ์ อันสงคราม ผู้กำกับหนังสั้น #ส้มส่งสุข ลูกหลานชาวจังหวัดกาฬสินธุ์

"อยากให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นตัวแทนเพื่อสื่อสารให้ชุมชนโดยรอบ เล็งเห็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์และอัตลักษณ์ของดีในชุมชนตนเอง "

.

อดิสรณ์ อันสงคราม ผู้กำกับหนังสั้น #ส้มส่งสุข ลูกหลานชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ จูราสสิก & ทราเวล

. รับชมย้อนหลังได้ทาง vipa.me หรือลิงก์ https://www.thaipbs.or.th/program/spe...

.

ติดตามข่าวสารและติดตามข่าวสารและ#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Official Web : www.artculture4health.com/pun

Facebook : https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram : https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter : https://twitter.com/PunSilpPunSook

Tiktok : https://www.tiktok.com/ปันศิลป์ ปันสุข

#สสส #ปันศิลป์ปันสุข #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สสส #ปันศิลป์ปันสุข #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #ศิลป์๘เปี่ยง #ส้มส่งสุข #SE #art4d #บุกเบื้องหลังกองถ่าย #ผู้กำกับ #นักแสดง #หนั้งสั้น #หนังอีสาน #ปลาส้ม #สหัสขันธ์ #เขื่อนลําปาว #กาฬสินธุ์ #สื่อศิลป์SE #บ้านคำคาโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]