ส้ม ส่ง สุข I ศิลป์ ๘ เปี่ยง

หมวดหมู่ , 15 พฤศจิกายน 66

ส้ม ส่ง สุข I ศิลป์ ๘ เปี่ยง

สาวน้อยผู้หวังจะเป็นคนดังในโลโซเซียล แต่สิ่งที่คิดก็ไม่เป็นอย่างที่หวังไว้ แต่ก็มีหนึ่งแรงใจที่ทำให้สาวน้อยคนนี้ไม่ย่อท้อกับทเรื่องต่าง ๆ...

พื้นที่ต้นเรื่อง I บ้านคำคา ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้กำกับ I อดิสรณ์ อันสงคราม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Official Web : www.artculture4health.com/pun

Facebook :   / punsilppunsook  

Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram :   / punsilppunsook  

Twitter :   / punsilppunsook  

Tiktok :   / punsilppunsook  

#สสส #ปันศิลป์ปันสุข #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #ศิลป์๘เปี่ยงโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]