หุ่น สาน สุข | ศิลป์ ๘ เปี่ยง

หมวดหมู่ , 21 พฤศจิกายน 66

หุ่น สาน สุข | ศิลป์ ๘ เปี่ยง

คู่รักวัยรุ่นที่เชิดหุ่นกระติบตัวเดียวกัน ถูกกีดกันจากครอบครัวที่ไม่ลงลอยกัน พวกเขาใช้การแสดงหุ่นกระติบเพื่อสานร้อยร้าวของครอบครัวทั้งสอง

พื้นที่ต้นเรื่อง | บ้านดงน้อย ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ผู้กำกับ | สิริวิวัฒน์ ละตา

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Official Web : www.artculture4health.com/pun

Facebook : https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram : https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter : https://twitter.com/PunSilpPunSook

Tiktok : https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

#สสส #ปันศิลป์ปันสุข #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #ศิลป์๘เปี่ยงโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]